preskoči na sadržaj

Upravna škola Zagreb

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Natječaj za radna mjesta

Autor: Tihomir Pintarić, 14. 8. 2018. 11:39

Zagreb, 14.08.2018.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

- stručni suradnik edukator rehabilitator, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: magistar edukacijske rehabilitacije

- profesor matematike, 1 izvršitelj, 14 sati nastave, neodređeno, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: profesor matematike

- profesor informatike, 1 izvršitelj, 6 sati nastave, neodređeno, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: profesor informatike

- profesor hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, 10 sati nastave, određeno do 60 dana, probni rad, potrebno zvanje: profesor hrvatskog jezika

- profesor njemačkog jezika, 1 izvršitelj, 5 sati nastave, određeno do 60 dana, probni rad, potrebno zvanje: profesor njemačkog jezika

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (više na poveznici).

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Obavijest po natječaju za profesora engleskog jezika

Autor: Tihomir Pintarić, 8. 5. 2018. 12:21

Zagreb, 08.05.2018.

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radno mjesto profesora engleskog jezika na određeno vrijeme daje se obavijest kako slijedi.

Izabrani kandidat je Josipa Kaucki.

 [više]

Natječaj za radno mjesto profesor engleskog jezika

Autor: Tihomir Pintarić, 13. 4. 2018. 13:15

Zagreb, 13.04.2018.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

 

- profesor engleskog jezika, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno, zamjena za zaposlenicu tijekom razdoblja rada na kurikularnoj reformi, a najdulje do 14.04.2019, probni rad šest (6) mjeseci

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Obavijest po natječaju za druge oblike rada

Autor: Tihomir Pintarić, 23. 3. 2018. 14:28

Zagreb, 23.03.2018.

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za obavljanje poslova osobnog asistenta učeniku (pomoćnika u nastavi) daje se obavijest kako slijedi.

Izabrani kandidat je Karmen Rosso Milković.

 [više]

Obavijest po natječaju za profesora kompjutorske daktilografije

Autor: Tihomir Pintarić, 8. 3. 2018. 12:30

Zagreb, 08.03.2018.

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radno mjesto profesora kompjutorske daktilografije na određeno vrijeme daje se obavijest kako slijedi.

Izabrani kandidat je Maja Bukovina.

 [više]

Natječaj za druge oblike rada

Autor: Tihomir Pintarić, 5. 3. 2018. 13:31

Zagreb, 05.03.2018.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova:

- osobni asistent učeniku (pomoćnik u nastavi), 1 izvršitelj, 30 sati tjedno, ugovor o djelu, određeno do kraja nastavne godine, potrebna zvanja: VŠS ili VSS obrazovnog smjera

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Natječaj za za radno mjesto profesor kompjutorske daktilografije

Autor: Tihomir Pintarić, 19. 2. 2018. 15:19

Zagreb, 19.02.2018.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

 

- profesor kompjutorske daktilografije, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno do povratka zaposlenice sa bolovanja, probni rad, potrebna zvanja: diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ili VSS društvenog smjera sa položenim ispitom iz pedagoško - psiholoških predmeta uz obvezno poznavanje kompjutorske daktilografije i potvrdom o poznavanju MS office-a

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Obavijest po natječajima za radna mjesta

Autor: Tihomir Pintarić, 16. 11. 2017. 16:26

Nakon razmatranja svih na vrijeme prispjelih i potpunih zamolbi na natječaje za radna mjesta objavljene dana 23.10.2017. daje se obavijest kako slijedi.

Za profesora skupine strukovnih predmeta iz područja ekonomije na neodređeno vrijeme izabrana je Andrea Kovačević (magistra ekonomije sa položenim pedagoško psihološkim obrazovanjem), za profesora strukovnih predmeta iz područja poslovne administracije na određeno vrijeme izabrana je Katarina Šokić (diplomirani pravnik sa položenim pedagoško psihološkim obrazovanjem), za profesora kompjutorske daktilografije na određeno vrijeme Katica Tadić (magistra znanosti polja ekonomije sa položenim pedagoško psihološkim obrazovanjem i potvrdom o poznavanju MS Oficea), za profesora hrvatskog jezika na određeno vrijeme Željko Mačić (magistar edukacije hrvatskog jezika) i za profesora njemačkog jezika na određeno vrijeme Katarina Krajačić (magistra edukacije njemačkog jezika).

 [više]

Natječaj za radna mjesta

Autor: Tihomir Pintarić, 23. 10. 2017. 15:45

Zagreb, 23.10.2017.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

- profesor skupine strukovnih predmeta iz područja ekonomije, 1 izvršitelj, 11 sati nastave, neodređeno, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: diplomirani ekonomist sa položenim položenim ispitom iz pedagoško - psiholoških predmeta
- profesor skupine strukovnih predmeta iz područja poslovne administracije, 1 izvršitelj, 11 sati nastave, određeno do 31.08.2018, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: diplomirani pravnik sa položenim položenim ispitom iz pedagoško - psiholoških predmeta

- profesor kompjutorske daktilografije, 1 izvršitelj, 16 sati nastave, određeno do 31.08.2018, probni rad šest (6) mjeseci, potrebna zvanja: diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik ili VSS društvenog smjera sa položenim ispitom iz pedagoško - psiholoških predmeta uz obvezno poznavanje kompjutorske daktilografije i potvrdom o poznavanju MS office-a
- profesor hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, 11 sati nastave, određeno do 31.08.2018, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: profesor hrvatskog jezika

- profesor njemačkog jezika, 1 izvršitelj, 6 sati nastave, određeno do 31.08.2018, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: profesor njemačkog jezika.

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Obavijest po natječaju za druge oblike rada

Autor: Tihomir Pintarić, 19. 9. 2017. 15:17

Zagreb, 19.09.2017.

Nakon razmatranja svih na vrijeme prispjelih i potpunih zamolbi na natječaj za osobne asistente učenicima (pomoćnike u nastavi) daje se obavijest kako slijedi.

Izabrani kandidati su Nada Gluhak, Irena Darmopil i Ivana Benković.

 [više]

Obavijest po natječajima za radna mjesta

Autor: Tihomir Pintarić, 13. 9. 2017. 13:17

Zagreb, 13.09.2017.

Nakon razmatranja svih na vrijeme prispjelih i potpunih zamolbi na natječaje za radna mjesta objavljene dana 17.08.2017. daje se obavijest kako slijedi.

Za profesora informatike na neodređeno vrijeme izabrana je Jasmina Kljunić (magistra edukacije informatike), za profesora sociologije na neodređeno vrijeme izabran je Ante Babačić (profesor sociologije) i za profesora hrvatskog jezika na određeno vrijeme izabran je Željko Mačić (magistar edukacije hrvatskog jezika).

 [više]

Natječaj za druge oblike rada

Autor: Tihomir Pintarić, 29. 8. 2017. 14:50

Zagreb, 29.08.2017.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova:

- osobni asistent učeniku (pomoćnik u nastavi), 3 izvršitelja, 30 sati tjedno, ugovor o djelu, određeno do kraja nastavne godine, potrebna zvanja: VŠS ili VSS obrazovnog smjera

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Natječaj za radna mjesta

Autor: Tihomir Pintarić, 17. 8. 2017. 14:30

Zagreb, 17.08.2017.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

- profesor informatike, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: profesor informatike
- profesor sociologije, 1 izvršitelj, 10 sati nastave, neodređeno, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: profesor sociologije
- profesor hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, 11 sati nastave, određeno do 60 dana, probni rad, potrebno zvanje: profesor hrvatskog jezika

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Projekt

Upravna škola Zagreb je nositelj 
EU projekta

od 2017. do 2019.
(u trajanju od 24 mj)
u ukupnom iznosu od 807.967,46 HRK
u potpunosti financiranim iz
Europskog socijalnog fonda.

Pročitajte novi broj Tipke 2018

Knjige za ljeto
Dan obrnutih uloga 2017
Wi-Fi mreža u Školi

 

Kalendar
« Kolovoz 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
 

     Najskockaniji web 2012


     

     

Brojač posjeta
Ispis statistike od 20. 8. 2015.

Ukupno: 376195
Ovaj mjesec: 4127
Ovaj tjedan: 625
Danas: 214
CMS za škole logo
Upravna škola Zagreb / Prilaz baruna Filipovića 30, HR-10000 Zagreb / ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr / ured@ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju