2020-09-21 16:34:13

Plan provedbe obrane završnog rada

Dragi maturanti,

u privitku su dokumenti vezani uz plan provedbe završnog ispita.


Upravna i birotehnička škola