Naslov Autor(i) Jezik
Obrazac za planiranje događaja.pdf Mario Marković
Hrvatski
Planiranje i organizacija društvenih događaja.pptx Mario Marković
Hrvatski
Suzana_Hitrec__zivotopis_2010.pdf Suzana Hitrec
Hrvatski