preskoči na sadržaj

Upravna škola Zagreb

Zaključci sa sjednica Školskog odbora

Zaključci sa 4. sjednice Školskog odbora održane dana 08.05.2017.

Autor: Tihomir Pintarić, 8. 6. 2017. 15:17

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao Zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 02.05.2017,

Ad 2) Školski odbor informiran je o stajalištima Nastavničkog vijeća, Zbora radnika i Vijeća roditelja da se za ravnatelja/icu Upravne škole Zagreb izabere kandidatkinja Suzana Hitrec.

Na sjednici Nastavničkog vijeća od ukupno 49 članova Nastavničkog vijeća bilo prisutno 47 članova. Tajnom glasovanju je pristupilo 46 članova te je utvrđeno da je bilo važećih 40 glasačkih listića a nevažećih 6 listića. Zaključeno je da je stajalište Nastavničkog vijeća da se za ravnatelja izabere kandidatkinja Suzana Hitrec sa ostvarenih 40 glasova.

Na sastanku Zbora radnika od ukupno 58 članova Zbora radnika bilo prisutno 54 članova. Tajnom glasovanju je pristupilo 53 članova te je utvrđeno da je bilo važećih 46 glasačkih listića a nevažećih 7 listića. Zaključeno je da je stajalište Zbora radnika da se za ravnatelja izabere kandidatkinja Suzana Hitrec sa ostvarenih 46 glasova.

Na sjednici Vijeća roditelja od ukupno 22 člana Vijeća roditelja bilo prisutno 18 članova. Tajnom glasovanju je pristupilo 18 članova te je utvrđeno da je bilo važećih 18 glasačkih listića a nevažećih listića nije bilo. Zaključeno je da je stajalište Vijeća roditelja da se za ravnatelja izabere kandidatkinja Suzana Hitrec sa ostvarenih 18 glasova,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku da se za ravnateljicu Upravne škole Zagreb izabere Suzana Hitrec,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Tanjom Ivančić na radnom mjestu profesora njemačkog jezika na određeno puno radno vrijeme do povratka na rad zaposlenice Martine Blažić.

 [više]

Zaključci sa 3. sjednice Školskog odbora održane dana 02.05.2017.

Autor: Tihomir Pintarić, 12. 5. 2017. 15:17

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao Zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 06.04.2017,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće za 2016.godinu,

Ad 3) Školski odbor je jednoglasno utvrdio da je pristigla jedna ponuda kandidatkinje Suzane Hitrec te da kandidatkinja ispunjava uvjete natječaja i da je ponuda dostavljena u propisanom roku,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je utvrdio Izbornu listu kandidata za izbor ravnatelja/ice,

Ad 5) Predsjednica Školskog odbora objavila je na oglasnoj ploči škole Izbornu listu kandidata,

Ad 6) Predsjednica Školskog odbora dostavila je osobno Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Zboru radnika utvrđenu Izbornu listu kandidata za izbor ravnatelja s preslikom ponude kandidatkinje Suzane Hitrec,

Ad 7) Školski odbor informiran je o inspekcijskom nadzoru Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 [više]

Zaključci sa 2. sjednice Školskog odbora održane dana 06.04.2017.

Autor: Tihomir Pintarić, 5. 5. 2017. 12:24

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao Zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 30.03.2017,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je prihvatio izvješće o radu ravnateljice u tekućem petogodišnjem mandatu,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole.

 [više]

Zaključci sa 1. sjednice Školskog odbora u novom mandatu održane dana 30.03.2017.

Autor: Tihomir Pintarić, 7. 4. 2017. 11:00

Ad 1) Izvješće predsjedavajuće o imenovanim članovima Školskog odbora je jednoglasno prihvaćeno,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o verifikaciji mandata svih imenovanih članova Školskog odbora,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o izboru Ondine Mesar za predsjednicu Školskog odbora i jednoglasno je donio odluku o izboru Bojane Mić za zamjenicu predsjednice Školskog odbora,

Ad 4) Školski odbor usvojio je zapisnik sa zadnje 31. sjednice i bilješke sa telefonske sjednice u prethodnom mandatu.

 

 [više]

Zaključci sa 31. sjednice Školskog odbora održane dana 23.02.2017.

Autor: Tihomir Pintarić, 3. 4. 2017. 12:31

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao Zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 30.01.2017,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o usvajanju Prijedloga izmjena Statuta škole,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje Martine Mišić na radnom mjestu profesora ekonomske grupe predmeta na neodređeno puno radno vrijeme, Viktora Grantvergera na radnom mjestu profesora matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme, Andreje Kovačević na radnom mjestu profesora ekonomske grupe predmeta na određeno nepuno radno vrijeme do 31.08.2017, Bartula Marušića na radnom mjestu profesora pravne grupe predmeta na određeno nepuno radno vrijeme do 31.08.2017, Katarine Krajačić na radnom mjestu profesora njemačkog jezika na određeno nepuno radno vrijeme do 31.08.2017. i Josipe Manjgotić na radnom mjestu profesora informatike na određeno nepuno radno vrijeme do 31.08.2017,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika.

 [više]

Zaključci sa 30. sjednice Školskog odbora održane dana 30.01.2017.

Autor: Tihomir Pintarić, 1. 3. 2017. 13:17

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao Zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 22.12.2016,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o usvajanju Prijedloga izmjena i dopuna Statuta škole,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana sa Josipom Manjgotić na radnom mjestu profesora informatike na određeno nepuno radno vrijeme.

 [više]

Zaključci sa 29. sjednice Školskog odbora održane dana 22.12.2016.

Autor: Tihomir Pintarić, 1. 2. 2017. 14:27

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao Zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 22.11.2016,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao mandat Damira Prpića kao novog člana Školskog odbora,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu i Plana nabave za 2016. godinu,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijski plan za 2017. godinu i projekciju Financijskog plana za 2018. i 2019. godinu,

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je usvojio Plan nabave za 2017. godinu,

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje do 60 dana Andreje Kovačević na radnom mjestu profesora ekonomske grupe predmeta na nepuno radno vrijeme, Katarine Krajačić na radnom mjestu profesora njemačkog jezika na nepuno radno vrijeme, Bartula Marušića na radnom mjestu profesora pravne grupe predmeta na nepuno radno vrijeme, Martine Mišić na radnom mjestu profesora ekonomske grupe predmeta na puno radno vrijeme i Viktora Grantvergera na radnom mjestu profesora matematike na nepuno radno vrijeme,

Ad 7) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa rada škole na način da nastava u drugom polugodištu počne dana 16.01.2017. i da subota 28.01.2017. bude radni dan zbog održavanja nastave za četvrte razrede.

 [više]

Zaključci sa 28. sjednice Školskog odbora održane dana 22.11.2016.

Autor: Tihomir Pintarić, 23. 12. 2016. 15:30

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 27.10.2016,

Ad 2) Školski odbor donio je Odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana sa Andreom Muženić Vidak na radnom mjestu profesora kompjutorske daktilografije.

Ovom odlukom Školski odbor jednoglasno je verificirao bilješku sa telefonske sjednice,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme sa Andreom Muženić Vidak na radnom mjestu profesora kompjutorske daktiloghrafije.

 [više]

Zaključci sa 27. sjednice Školskog odbora održane dana 27.10.2016.

Autor: Tihomir Pintarić, 15. 12. 2016. 15:59

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 29.09.2016,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje Nade Živković na radnom mjestu voditelja računovodstva na neodređeno puno radno vrijeme, Andreje Muženić Vidak na radnom mjestu profesora kompjutorske deaktilografije na neodređeno puno radno vrijeme, Deana Sarape na radnom mjestu profesora pravne grupe predmeta na neodređeno puno radno vrijeme i Tihane Pljukavac na radnom mjestu profesora povijesti na neodređeno nepuno radno vrijeme,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje do 60 dana Andreje Kovačević na radnom mjestu profesora ekonomske grupe predmeta na nepuno radno vrijeme, Katarine Krajačić na radnom mjestu profesora njemačkog jezika na nepuno radno vrijeme, Sanje Barbarić na radnom mjestu profesora informatike na nepuno radno vrijeme, Bartula Marušića na radnom mjestu profesora pravne grupe predmeta na nepuno radno vrijeme, Martine Mišić na radnom mjestu profesora ekonomske grupe predmeta na puno radno vrijeme i Viktora Grantvergera na radnom mjestu profesora matematike na nepuno radno vrijeme.

 [više]

Zaključci sa 26. sjednice Školskog odbora održane dana 29.09.2016.

Autor: Tihomir Pintarić, 10. 11. 2016. 12:20

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 05.09.2016,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu škole za 2015./2016. školsku godinu,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Školski kurikulum za 2016./2017. godinu,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Godišnji plan i program rada škole za 2016./2017. školsku godinu,

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je donio odluku da se prihvati ponuda Jadranskog osiguranja sa iznosom police od 30,00 kuna po učeniku.

 [više]

Zaključci sa 25. sjednice Školskog odbora održane dana 05.09.2016.

Autor: Tihomir Pintarić, 25. 10. 2016. 14:55

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 02.06.2016,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je usvojio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Upravne škole Zagreb sa pet (5) glasova članova Školskog odbora.

Ovom odlukom Školski odbor jednoglasno je verificirao bilješku sa telefonske sjednice,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je verificirao mandat Eve Horvath Žaja kao članice Školskog odbora,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće za prvih šest (6) mjeseci 2016. godine,

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku kojom daje ravnateljici prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana kako slijedi: Andrea Muženić Vidak na radnom mjestu profesora kompjutorske daktilografije na puno radno vrijeme, Tihana Pljukavac na radnom mjestu profesora povijesti na nepuno radno vrijeme, Martina Mišić na radnom mjestu profesora ekonomske grupe predmeta na puno radno vrijeme, Andrea Kovačević na radnom mjestu profesora ekonomske grupe predmeta na nepuno radno vrijeme Dean Sarapa na radnom mjestu profesora pravne grupe predmeta na puno radno vrijeme, Bartul Marušić na radnom mjestu profesora pravne grupe predmeta na nepuno radno vrijeme, Viktor Grantverger na radnom mjestu profesora matematike na nepuno radno vrijeme, Sanja Barbarić na radnom mjestu profesora informatike na nepuno radno vrijeme, Katarina Krajačić na radnom mjestu profesora njemačkog jezika na nepuno radno vrijeme i Nada Živković na radnom mjestu voditelja računovodstva na puno radno vrijeme.

 [više]

Zaključci sa 24. sjednice Školskog odbora održane dana 02.06.2016.

Autor: Tihomir Pintarić, 21. 9. 2016. 13:46

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 12.04.2016,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku da se Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2015./2016. izmijeni na način da je petak 27.05.2016. nenastavni dan, a odrađivati će se u subotu 04.06.2016. sa rasporedom od petka.

Ovom odlukom Školski odbor jednoglasno je verificirao bilješku sa telefonske sjednice,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjenama i dopunama Statita škole,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku za uvođenje upisnine za sve učenike u iznosu od 100,00 kuna za školsku godinu 2016./2017.

 [više]

Zaključci sa 23. sjednice Školskog odbora održane dana 12.04.2016.

Autor: Tihomir Pintarić, 8. 6. 2016. 14:28

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 07.03.2016,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o odbijanju prijedloga Aneksa sporazuma o korištenju školskog prostora sa Školom za modu i dizajn te o izradi novog, dopunjenog prijedloga Aneksa u koji će se unijeti odredbe o polivalentnoj dvorani, predprostoru polivalentne dvorane i dvije pripadajuće prostorije.

Novi, dopunjeni prijedlog Aneksa sporazuma će se nakon izrade prvo poslati emailom svim članovima Školskog odbora na odobrenje, te će se nakon toga poslati ravnatelju Škole za modu i dizajn.

 [više]

Zaključci sa 22. sjednice Školskog odbora održane dana 07.03.2016.

Autor: Tihomir Pintarić, 25. 4. 2016. 12:24

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 11.02.2016,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio prijedlog Odluke o dopuni Statuta škole,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa Natašom Nedeljković na radnom mjestu profesora kompjutorske daktilografije na određeno puno radno vrijeme,

Ad 4) Izvješće o odbijenom zahtjevu za upis u zemljišne knjige i o aktualnim problemima sa školskim prostorom bilo je informativnog tipa.

 [više]

Zaključci sa 21. sjednice Školskog odbora održane dana 11.02.2016.

Autor: Tihomir Pintarić, 24. 3. 2016. 10:29

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 28.12.2015,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je verificirao mandate Teodore Salacan i Andreje Martić Šicel kao članove Školskog odbora naše škole,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o raspisivanju natječaja za zapošljavanje zbog zamjene za bolovanje na radnom mjestu profesora kompjutorske daktilografije,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće za 2015. godinu,

Ad 5) Članovi Školskog odbora informirani su o sastanku u Gradskom uredu u svezi školskog prostora.

 [više]

Zaključci sa 20. sjednice Školskog odbora održane dana 28.12.2015.

Autor: Tihomir Pintarić, 19. 2. 2016. 13:19

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 21.10.2015,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu i Plana nabave za 2015. godinu,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijski plan za 2016. godinu i projekciju Financijskog plana za 2017. i 2018. godinu,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Plan nabave za 2016. godinu,

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o usvajanju Statuta škole,

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o usvajanju Poslovnika o radu Razrednog i Nastavničkog vijeća,

Ad 7) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o usvajanju Pravilnika o radu, Pravilnika o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti od požara, Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva, Pravilnika o radu školske knjižnice, Poslovnika o radu kolegijalnih tijela, Pravilnika o kućnom redu, Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno - obrazovne djelatnosti i odluke o Kriterijima za ocjenjivanje vladanja učenika,

Ad 8) Školski odbor jednoglasno je donio odluku da se na radno mjesto domara na neodređeno vrijeme sa pola radnog vremena zaposli Davor Frigan,

Ad 9) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o raspisivanju natječaja za zapošljavanje do 60 dana za zamjenu na radnom mjestu profesora kompjutorske daktilografije.

 [više]

Zaključci sa 19. sjednice Školskog odbora održane dana 21.10.2015.

Autor: Tihomir Pintarić, 5. 1. 2016. 12:57

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 07.10.2015,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je donio odluku da se sredstva iz stambenog fonda mogu koristiti za potrebe unapređenja nastavnog procesa,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je dao suglasnosti za zapošljavanje kandidatkinje Vlatke Guberine na radno mjesto profesora njemačkog jezika na neodređeno puno radno vrijeme i za zapošljavanje Deana sarape na radno mjesto profesora pravne grupe predmeta na određeno nepuno radno vrijeme do 31.08.2016,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je podržao inicijativu za trajno rješavanje prostornih problema škole.

 [više]

Zaključci sa 18. sjednice Školskog odbora održane dana 07.10.2015.

Autor: Tihomir Pintarić, 23. 10. 2015. 12:47

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 30.09.2015,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je usvojio prijedlog izmjena Statuta škole,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je usvojio izmjenu Godišnjeg plana i programa rada škole za 2015./2016. školsku godinu.

 [više]

Zaključci sa 17. sjednice Školskog odbora održane dana 30.09.2015.

Autor: Tihomir Pintarić, 9. 10. 2015. 16:59

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o izboru Jake Mustapić za predsjedavajuću,

Ad2) Školski odbor je primio na znanje da je Nikola Đođ novi predstavnik roditelja kao član Školskog odbora te je time verificiran njegov mandat u Školskom odboru,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 15.09.2015,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je usvojio Školski kurikulum za 2015./2016. školsku godinu,

Ad 5) Školski odbor jednoglasno je usvojio Godišnji plan i program rada škole za 2015./2016. školsku godinu,

Ad 6) Utvrđeno je da je potrebno izraditi Poslovnik o radu Nastavničkog vijeća i razrednih vijeća kako bi se akti škole uskladili sa izmjenama Statuta.

 [više]

Zaključci sa 16. sjednice Školskog odbora održane dana 15.09.2015.

Autor: Tihomir Pintarić, 1. 10. 2015. 16:37

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 31.08.2015,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je usvojio financijsko izvješće za prvih šest mjeseci 2015 godine,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku da se vlastita sredstva troše za unapređenje nastavnog procesa odnosno na nastavna sredstva i pomagala te na stručna usavršavanja,

Ad 4) Školski odbor jednoglasno je donio odluku da se Vlatka Guberina zaposli do 60 dana na poslovima profesora njemačkog jezika i da se Dean Sarapa zaposli do 60 dana na poslovima profesora pravne grupe predmeta,

Ad 5) Školski odbor je jednoglasno donio odluku da se prihvati ponuda Jadranskog osiguranja sa iznosom police od 30 kuna,

Ad 6) Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu škole za 2014./2015. školsku godinu.

 [više]

Zaključci sa 15. sjednice Školskog odbora održane dana 31.08.2015.

Autor: Tihomir Pintarić, 16. 9. 2015. 16:19

Ad 1) Školski odbor jednoglasno je verificirao zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 24.06.2015,

Ad 2) Školski odbor jednoglasno je usvojio odluku o donošenju Statuta škole,

Ad 3) Školski odbor jednoglasno je donio odluku da se prihvati prijedlog izmjene Ugovora o raspodjeli i korištenju prostora sa Školom za modu i dizajn te da se u članku 5. Ugovora predloženi novi stavak 3. mijenja i glasi: Škola za modu i dizajn se pritom obvezuje ustupiti Upravnoj školi Zagreb najmanje pet školskih sati prijepodne u dvorani za TZK.

 [više]

 Pročitajte novi broj Tipke 2017

Knjige za ljeto
Dan obrnutih uloga 2017
Wi-Fi mreža u Školi

 

Kalendar
« Kolovoz 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
 

Najskockaniji web 2012
 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 20. 8. 2015.

Ukupno: 235293
Ovaj mjesec: 3155
Ovaj tjedan: 1346
Danas: 257
CMS za škole logo
Upravna škola Zagreb / Prilaz baruna Filipovića 30, HR-10000 Zagreb / ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr / ured@ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju